top of page

[פה יהיה טקסט חלופי במקום הטקסט על הקמפיין ("תוציאו את הבנים שלנו..."). 

אפשרויות:

1. טקסט "מי אנחנו"

2. הגדרת המילה "אמא" -- הגדרה יצירתית שלנו -- אחת שפועלת מתוך דאגה ואחריות עמוקה , ללא הבדל דת לאום מין או סטטוס ביולוגי... וכו'

3. כותרת קצרה - "פנים של אמא", "אנחנו", "חברות" או משהו בסגנון]

תוציאו את הבנים הילדים שלנו מהשטחים הכבושים 


הקמפיין מבקש להפקיע את הדיון הציבורי הישראלי בנושאי ביטחון מידי הגברים.

השיח הציבורי בישראל הינו בעל דפוסים גבריים המאפיינים את הפוליטיקה הישראלית.

על רקע זה מבקש הפרויקט לאתגר את החברה הישראלית שהפכה למיליטריסטית תוך כדי הדרה של הנשים / האימהות בטענה שהן לא מבינות. שיח נשי בתחום הביטחון ובנושאי צבא ומלחמה וניסיונות להגיע לכדי דיון לפתרון הסכסוך נדחק לשוליים הקריאה שלנו להשיב את הבנים לגבולם.

במילים אחרות, אנו קוראות תיגר על הממסד הצבאי מחוץ ומערערות את הלגיטימיות והתמיכה מבית המטיל ספק ומבקש שינוי ופתרון מידי ותחילתו הוצאת הצבא מהשטחים הכבושים תחזירו את הצבא להגנה על גבולות המדינה בגבולות 67.

תנועת “ארבע אמהות” תנועה עממית אימהית ללא נטייה פוליטית, השפיעה על הממשלה והוציאה את צה”ל מלבנון במאי 2000.

אנו מאמינות שהתמודדות זו של האימהות והנשים הישראליות מול מגנוני הכוח הגבריים / הביטחוניסטים תיצור מרחב פעולה שבו אנחנו האימהות נחולל שינויים דרמטיים שיעצבו מחדש את סדר היום הלאומי, את האקלים הפוליטי ואת השיח התרבותי והבטחוני בישראל.

לצד זאת, על ידי יצירת בסיס של אמון ודיאלוג פתוח וכואב עם נשים ואמהות פלסטיניות מתוך אחוות אימהות ודאגה לעתיד הילדים, לבנות מודל תקשורתי חדש ואחר לפתרון סכסוך הדמים הזה בן 55 שנים

אורנה נאור אמהות נגד אלימות .jpg

אורנה נאור 

ג'וד לימבורג אמהות נגד אלימות .jpeg

ג'וד לימבורג

חמוטל גורי אמהות נגד אלימות.jpeg

חמוטל גורי

WhatsApp Image 2021-10-26 at 15.02.30.jpeg

נעמי שיף

WhatsApp Image 2021-10-26 at 15.02.34.jpeg

רבקה מוניץ

איריס רפפורט.jpg

איריס רפופורט

דורית לב אשכולות.jpg

דורית לב אשכולות 

יונת עפרון .jpg

יונת עפרון

ענת טייטלבאום אמהות נגד אלימות .jpeg

ענת טייטלבאום

ארזה קןטנר אמהות נגד אלימות.jpeg

ארזה קוטנר

דפנה עפרון אמהות נגד אלימות.jpeg

דפנה עפרון

מלכה צמח אמהות נגד אלימות.jpeg

מלכה צמח 

קטי בר אמהות נגד אלימות.jpg

קטי בר 

bottom of page