top of page

יום ד׳, 13 בספט׳

|

ZOOM

בין גאווה לאשמה: התמודדות אימהות עם גיוס הבנים והבנות לשירות צבאי קרבי

מחקרים מצביעים על חוויה נבדלת של אימהות ואבות, ומרמזים כי השירות הצפוי מעורר רגשות מורכבים ואף מצוקה בקרב אימהות. פתחנו מרחב מיוחדת לאימהות לקראת גיוס קרוב ולאימהות לבנים ובנות בסדיר. בהנחיית, ד"ר אסתר רפפורט - Psy.D ‎פסיכולוגית קלינית מומחית. קבוצה סגורה. עד 15 משתתפות קבועות ל- 3 מפגשים

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים
בין גאווה לאשמה: התמודדות אימהות עם גיוס הבנים והבנות לשירות צבאי קרבי
בין גאווה לאשמה: התמודדות אימהות עם גיוס הבנים והבנות לשירות צבאי קרבי

זמן ומיקום

13 בספט׳ 2023, 20:30 – 22:00

ZOOM

פרטי האירוע

בין גאווה לאשמה: התמודדות אימהות ישראליות לקראת גיוס בניהן הבכורים לשירות צבאי קרבי 

רבקה תובל-משיח ועליזה קורב

חרף מרכזיותו של השירות הצבאי בחיי צעירים ישראלים, עדיין מועט המחקר הבוחן את השפעותיו הנפשיות והרגשיות על הורי המתגייסים. המאמר הנוכחי מבקש להתמקד בחווייתן הרגשית של אימהות לבנים בכורים העומדים לפני גיוסם לשירות קרבי, מתוך הנחה שחוויותיהן עשויות להיות מורכבות, בשל הקונפליקט האפשרי בין האתוס התרבותי הישראלי הצבאי ובין ערכים אינדיווידואליים והרצון להגן על הבנים. מטרת המחקר: ביקשנו לחקור את קיומו של הקונפליקט בחוויותיהן של האימהות, אם אכן הוא קיים, ואת אופני ההתמודדות עמו.

בין גאווה לאשמה: התמודדות 

שיתוף

bottom of page