top of page

יום ב׳, 27 במרץ

|

ZOOM

מה זה משפט פלילי בינלאומי? למה הוא נוצר ואיך הוא פועל היום?

עו"ד טל שטיינר, מנכל"ית הוועד הציבורי נגד עינויים מה זה משפט פלילי בינלאומי? למה הוא נוצר ואיך הוא פועל היום מה זה פשעי מלחמה? באיזה עוד פשעים מתעסק ביה"ד, ובאיזה חשודים הוא מתעניין? (רמז: לא מחפש את הש"ג) מה קורה היום בחקירה של ביה"ד בעקבות התלונה שהגישה פלסטין מה הגיש הוועד נגד עינויים לביה"ד

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים
מה זה משפט פלילי בינלאומי? למה הוא נוצר ואיך הוא פועל היום?
מה זה משפט פלילי בינלאומי? למה הוא נוצר ואיך הוא פועל היום?

מקום ושעה

27 במרץ 2023, 20:30 – 22:00

ZOOM

פרטים על האירוע

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל הוא ארגון זכויות אדם, אשר מאז 1990 פועל למען מיגור העינויים בישראל. אנחנו מגינים על מי שנפגעו בחקירות, בהפגנות, בעת מעצר, בבתי הסוהר ועוד; ומייצגים ישראלים, פלסטינים, פליטים ומהגרים שספגו עינויים, יחס בלתי אנושי ואכזרי או משפיל מידי הרשויות הישראליות –שב”כ, משטרת ישראל, צה”ל ועוד.

אנשי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מאמינים כי עינויים והתעללות מכל סוג, ובכל מצב, אינם עולים בקנה אחד עם ערכי המוסר, הדמוקרטיה ושלטון החוק. אנו שואפים לישראל חופשית מאלימות ממסדית, בה א/נשים אשר גופם ונפשם נפגעו זוכים להכרה ולצדק.

הוועד פועל למיגור העינויים בישראל במספר מישורים במקביל:

ברמה המשפטית, אנחנו מתעדים מקרים של אלימות בלתי חוקית בחקירות, בהפגנות, בבתי המעצר ובמקומות נוספים, מגישים תלונות ועותרים לבתי המשפט בשם הקורבנות. בנוסף אנו יוזמים הליכים משפטיים עקרוניים לשם מניעת השימוש בעינויים.

ברמה הציבורית, אנחנו עוסקים בקידום מדיניות וחקיקה להפללת עינויים, והגברת האכיפה והענישה על מי שמבצעם. אנחנו פועלים להגברת המודעות של הציבור הישראלי לתופעת העינויים על ידי קיום אירועים ציבוריים, הכשרות מקצועיות וחשיפה תקשורתית. ברמה הבינלאומית, אנחנו מגישים דוחות לוועדות האו”ם העוסקות בזכויות אדם, וקוראים ליישום מלא של האמנה הבינלאומית נגד עינויים, עליה חתומה ישראל.

אתר הוועד הציבורי נגד עינויים

שתפי ובואי, מחכות לך

bottom of page