top of page
  • תמונת הסופר/תKetty Bar

מה שקורה עם פרס ישראל הוא דוגמית לקראת תוכנית העבודה של מפלגת נעם.

מפלגת נעם דורשת לבטל את החלטת ממשלה 2331 בדבר יישום תוכנית פעולה לאומית ליישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, שעיקריה: השתתפות פעילה של נשים בפתרון סכסוכים אלימים, מניעת הסלמה באלימות, הגנה על נשים מפני אלימות והטמעת חשיבה מגדרית. ובמילים אחרות: שוויון. הם כנראה בונים על זה שהציבור לא יודע החלטה החלטה 2331 מהי, או שלציבור לא אכפת משוויון מגדרי ומשוויון באופן כללי. אז בואו נראה להם שאנחנו לא אדישות.ים, לא בורות.ים ובעד שוויון זכויות מלא לכלל אזרחי.ות המדינה.


פרוייקט תעוד : דנה טיילור
Roy Peled (April 9 at 7:25 AM)


כמה הערות על פרשת עודד גולדרייך, מבלי להביע את עמדתי (לפיה אסור לשלול ממנו את הפרס):


1. גולדרייך לא קרא לחרם על ישראל ולא תומך בו.

הוא תומך בחרם על אוניברסיטת אריאל, עמדה סבירה לגמרי למתנגד כיבוש. חרם ככלי ביטוי פוליטי הוא צעד מקובל לחלוטין בכל מדינה דמוקרטית, מכל קצות הקשת. לא יודע אם הייתי מחרים את אוניברסיטת אריאל אבל אני בהחלט משתדל להחרים תוצרת התנחלויות.


2. גולדרייך לא עבר שום עבירה.

אין חוק במדינת ישראל שאוסר על קריאה לחרם או מטיל סנקציה על אדם פרטי הקורא לחרם (פרט אולי לאפשרות להשתתף במכרז מחויב על פי חוק חובת מכרזים). הדבר היחיד שיש הוא חוק הקובע שאם פלוני קרא לחרם וגרם בכך נזק לאלמוני, אלמוני יכול לתבוע אותו על הנזק.


3. כמובן שגם אם גולדרייך היה "עובר על החוק" זה כשלעצמו לא היה מצדיק שלילת הפרס. אני מניח שהרבה מזוכי הפרס למשל עבור על המהירות המותרת בכבישי ישראל. עצם הפרת חוק לא קשורה לזכאות לקבל פרס.


4. הפרס אינו מוענק מטעם ממשלת ישראל. הפרס הוא פרס מטעם מדינת ישראל. מעניק אותו נשיא המדינה, כשלידו שר החינוך. לא חבר הכנסת גלנט, אלא שר החינוך. שום מקבל פרס אינו חייב דבר וחצי דבר לממשלה המכהנת או לממשלות לדורותיהן.


5. גם אם היה בסיס לטענה המופרכת שממשלה מכהנת יכולה לשקול שיקולים פוליטיים בבואה להעניק פרס, ולגבור על החלטה של וועדה מקצועית, לא למותר להזכיר שממשלתנו אינה ממשלה נבחרת והיא מייצגת מיעוט מהציבור.


6. אזרח פרטי ומדינה אינם שווי זכויות וחובות. לכל אחד מהם יש זכויות וחובות אבל הן אינן שוות. אזרח יכול, צריך, ראוי ומותר לו לפעול לפי עמדותיו האישיות. מדינה לא יכולה לפעול לפי עמדות האוחזים במושכותיה (באופן זמני).


7. הימין עומד להחריב עוד סממן מאחד של ממלכתיות ישראלית.


פרופ' גולדרייך: גלנט חיפש תירוצים, פרס ישראל נמנע ממני רק בגלל דעותיי השמאלניות הפרופסור, שבג"ץ קבע כי שר החינוך רשאי לבדוק אם הוא יכול לסרב להעניק לו את פרס ישראל, התייחס לראשונה לדברים: "מדובר בחקירה פוליטית. הפרשה הזאת כבר מזמן לא עליי, היא גדולה ממני ונוגעת לכולנו"

"עמדת שר החינוך איננה אלא עוד צעד קטן בתהליך מתמשך של דה-לגיטימציה של השמאל בישראל", אומר פרופ' עודד גולדרייך ממכון ויצמן. בתגובה ראשונה של הפרופסור, אמר ל"הארץ" כי מדובר ב"חקירה פוליטית", והוסיף כי שר החינוך מבקש "למנוע ממני את הפרס רק בגלל דעותיי, בגלל שמאלניותי. אין שום דבר אחר".


Comments


bottom of page