top of page
  • dafnaefron

עד מתי מוצ׳׳ש בבלפור


הבוקר חשבתי לעצמי, כמה הייתי רוצה שתא המטען שלי יתרוקן, שלא אצטרך עוד להמשיך ולהילחם על אופיה ודמותה של ארצי האהובה שהושחתו ללא היכר.


דפנה עפרון


בצירוף מקרים מוזר הזכיר לי הפייסבוק כמה התרגשתי מרחוב בלפור הריק לפני 9 שנים, אחרי תקופה ארוכה בה נאחזו אזרחים נחושים בתקווה להשיב את גלעד שליט והצליחו.

אסור להרפות מהתקווה לשינוי!

מי ייתן ובקרוב מאוד יישאו מאמצינו פרי, תא המטען ובלפור יתרוקנו שוב ונוכל להתפנות לצעוד קדימה לריפוי ולתיקון.Comentarios


bottom of page