top of page
  • dafnaefron

קילומטר מהבית

פעמיים נשאלתי אתמול "אז כמה משלמים לכם?", אישה עברה לידי ובלי להסתכל לי בעיניים פלטה "איכס, גועל נפש", השאלה "למה הדגל שחור, זה מביא מזל רע.." חוזרת שוב ושוב.

כל אלו גרמו לי להרהר עד כמה עמוק הקרע וזה העציב אותי. מאוד.


דפנה עפרון


ומצד שני, ילד נבון, בהיר עיניים ועז מבע שהתעקש להמשיך ולשוחח עם אחת המפגינות במשך כמעט שעה, אפילו שחבריו כבר המשיכו הלאה וקראו לו לבוא. הוא חושב אחרת *מאיתנו*. העלה טיעונים בהירים, לא התלהם, ניהל שיח מכובד ומנומק, עמד על דעתו. הוא גרם לי לחשוב שיש תקוה.

הלואי ותבוא שוב ר'!Comments


bottom of page