top of page
צילום בן כהן. אימהות נגד אלימות.jpeg
המעגל עם חמוטל_ בואי נדבר_edited_edited.jpg

תנועת אימהות נגד אלימות התארגנה ב 2020 כדי להיאבק בתופעת האלימות. אנו פועלות לחשיפת היקף התופעה והפרקטיקות הנלוות לה, ולצמצום הפגיעה האלימה והשיטתית בזכויות האדם. אנחנו פועלות מתוך מחויבות עמוקה לעתידם של כל הילדים. לעתידו של המקום שאנו חיים בו. לדמותה של החברה שלנו. זוהי עמדה של אחריות עמוקה המסרבת להיכנע לפחד ולכוחנות.

שמרו על קשר

bottom of page