top of page

יום ב׳, 25 באוק׳

|

בית המשפט העליון ירושלים

הצדק יתחיל כאן - מפגינים נגד הגירוש בסילוואן

ביום שני 25.10 בשעה 10:30 מול רחבת בית המשפט העליון נעמוד כולנו לצד המשפחות שנלחמות נגד הפינויים ההמוניים בשכונות מזרח ירושלים! באותו הזמן יתקיים בתוך בית המשפט דיון מכריע שישפיע על גורלם של מאות תושבי העיר. כ-100 משפחות נמצאות בסכנה לאבד את בתיהן בגלל תביעות פינוי שהגישו נגדן ארגוני מתנחלים!

Tickets Are Not on Sale
See other events
הצדק יתחיל כאן - מפגינים נגד הגירוש בסילוואן
הצדק יתחיל כאן - מפגינים נגד הגירוש בסילוואן

זמן ומיקום

25 באוק׳ 2021, 10:30

בית המשפט העליון ירושלים, Sha'arei Mishpat St, Jerusalem, 9195001, Israel

פרטי האירוע

ביום שני 25.10 בשעה 10:30 מול רחבת בית המשפט העליון נעמוד כולנו לצד המשפחות שנלחמות נגד הפינויים ההמוניים בשכונות מזרח ירושלים!

באותו הזמן יתקיים בתוך בית המשפט דיון מכריע שישפיע על גורלם של מאות תושבי העיר. כ-100 משפחות נמצאות בסכנה לאבד את בתיהן בגלל תביעות פינוי שהגישו נגדן ארגוני מתנחלים!

מאות ילדים, הורים וקשישים משכונה קשת יום במזרח העיר עלולים למצוא את עצמם ללא בית!

בית המשפט נדרש להכריע כאן בסוגיה פוליטית בלבוש משפטי. איך אפשר לבקש מבית המשפט להכריע בין אזרחי המדינה לכאלו שאינם אזרחים של אף מדינה; בין מי שמנצלים את הכיבוש לבין אלה אשר נרמסים תחתיו?

*הצטרפו אלינו להפגנת סולידריות עם המשפחות ביום שני 25.10 בשעה 10:30 ברחבה מול בית המשפט העליון בירושלים*

כשהחוק מפלה - אי אפשר לעשות צדק! המשפחות שנלחמות נגד הפינוי קנו את בתיהם בכסף מלא אך הפכו למטרה קלה עבור גורמי ימין מתנחלי בשל חוק מפלה אחד שחוקק בכנסת ישראל אי שם ב-1970: "חוק סדרי משפט ומינהל" מאפשר ליהודים שאיבדו רכוש שהיה בבעלותם במזרח ירושלים לפני 1948 לקבל אותו בחזרה, והוא הבסיס לכל תביעות הפינוי בסילוואן, כמו גם בשייח ג'ראח.

באמצעות החוק הזה הצליחו אנשי "עטרת כהנים" להשיג לידיהם זכויות בקרקע שהיתה לפני למעלה מ-100 שנה בבעלות יהודים. מנגד, את הבתים שהיו בבעלות המשפחות הפלסטיניות בשטחי מדינת ישראל לפני 1948 הן לא יכולות לקבל בחזרה בשל "חוק נכסי נפקדים". כל בני המשפחות הם תושבי מזרח ירושלים ואינם אזרחי המדינה אלא תושבי קבע, אשר לא יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת או להשפיע על חוקיה. לא ניתן לגירוש פוליטי לעבור!

שיתוף

bottom of page