top of page

יום ב׳, 07 במרץ

|

ZOOM

עו"ד מוריה שלומות, מנכ"ל הורים נגד מעצרי ילדים

הורים נגד מעצרי ילדים פועלת על מנת להאבק בפרקטיקה של מעצרי קטינים פלסטינים בגדה המערבית ובירושלים המזרחית ולהגן על זכויותיהם בהליך הפלילי.

Registration is closed
See other events
עו"ד מוריה שלומות, מנכ"ל הורים נגד מעצרי ילדים
עו"ד מוריה שלומות, מנכ"ל הורים נגד מעצרי ילדים

זמן ומיקום

07 במרץ 2022, 20:30 – 22:00

ZOOM

פרטי האירוע

 ביום שבו צוין יום המשפחה 05.02, הגשנו לוועדת האו"ם העוסקת ביישום האמנה לזכויות אדם (ICCPR) דו"ח צללים מיוחד בשיתוף עם הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטה העברית. ביקשנו להציג בפני הוועדה את המציאות הקשה של מעצרי הקטינים הפלסטינים, בגדה המערבית ומזרח ירושלים בידי ישראל.

בשורה התחתונה: ההתנהלות של ישראל כלפי קטינים פלסטינים ישראל רחוקה מאוד מהמחויבות שלה לאמנה. ללא הקפדה על זכויותיהם הבסיסיות בזמן המעצר, החקירה, המשפט והמאסר.

את המציאות הזאת אנחנו בהורים נגד מעצרי ילדים״ מבקשות ומבקשים לשנות!

*

ועדות האו"ם השונות עוקבות אחר מצב זכויות האדם במדינות החתומות על האמנה לזכויות אדם, ביניהן גם ישראל. המדינות מגישות דיווחים קבועים, וגם לארגונים אזרחיים ניתנת האפשרות לשלוח דיווחי צללים עצמאיים, במטרה לסייע לוועדות לעקוב בצורה אמיתית אחר המצב בשטח.

בדו״ח פירטנו כיצד ישראל נוהגת בקטינים פלסטינים הנדרשים לחקירה או מעצר, ועל ההבדלים התהומיים ביחס שניתן להם בהשוואה לקטינים ישראלים, ובהשוואה לנדרש באמנה, והצגנו את הנתונים שאספנו בדבר מספר העצום של מעצרי קטינים פלסטינים שישראל מבצעת מידי שנה (מעל ל-3,000 מעצרים בממוצע בכל שנה).

דיווחנו לאו״ם על השימוש הפסול במעצרים מנהליים כלפי קטינים, על שימוש שגרתי במעצרים עד תום ההליכים כאמצעי לחץ, על ההתייחסות בזמן המעצר: אלימות ומניעת מזון, שתיה ושינה (מה שמוגדר בחוק הבינלאומי כעינויים), ועל הפגיעה בזכות לייצוג ומשפט הוגן: מניעת ייצוג על ידי עורכי דין או ליווי של הורים לחקירה, וכתוצאה מכך המספר העצום של הודאות שנלקחות בכפיה.

לדו״ח צירפנו שורה של המלצות קונקרטיות לביצוע שניתן לדרוש ממשלת ישראל, שביקשנו מוועדת האו״ם לאמץ. אלו עיקריהן:

1. לחשוף באופן מלא את הנתונים לגבי מעצרי ילדים בגדה וירושלים המזרחית.

2. להימנע מצעד קיצוני ואכזרי של מעצרים מנהליים של קטינים.

3. יש לזמן ילדים לחקירה - בטלפון, בהודעה כתובה או דרך אחרת - כמו שנהוג בכל העולם ובישראל עצמה, וזאת במקום לפרוץ לבתי החשודים באמצע הלילה.

4. יש להפסיק את השימוש בפרקטיקה של מעצר עד תום ההליכים במקרה של ילדים.

5. יש להימנע מחקירת ילדים ללא נוכחות הורה וללא מתן אפשרות לייעוץ משפטי אפקטיבי בטרם חקירה.

6. יש לעשות שימוש בתיעוד אודיו-ויזואלי של חקירות ילדים.

7. יש לאפשר לילדים שנמצאים במעצר או במאסר לקיים שיחות טלפון סדורות עם בני משפחתם.

8. יש לחקור קטינים פלסטינים רק ע"י חוקרי נוער מיוחדים כפי שנעשה כשמדובר בקטינים ישראלים.

את הדו"ח כתבה עו"ד דנה יפה ביחד עם סטודנטיות מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטה העברית ואנו מלאות הערכה ותודה על המאמץ וההשקעה ועל המסמך המצוין שהפיקו תחת ידיהן.

למעקב אחרי פעילות הורי נגד מעצרי ילדים 

שיתוף

bottom of page