top of page

יום ב׳, 12 ביוני

|

ZOOM

ככל שישראל חזקה יותר כך היא מרשה לעצמה להשתמש בכוחה להרע

על ירושלים וסיפוחה נדבר עם אביב טטרסקי, חוקר בעמותת "עיר עמים" ומומחה למדיניות הישראלית במזרח ירושלים לא סתם הרחבת התנחלויות אלא עיבוי טבעת סביב ירושלים הפלסטינית עד לניתוקה משאר הגדה המערבית. כך שואפת ישראל לסתום את הגולל על סיכוי להסדר שלום ולהנציח את שליטתה דה פקטו בשטח פלסטיני

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים
ככל שישראל חזקה יותר כך היא מרשה לעצמה להשתמש בכוחה להרע
ככל שישראל חזקה יותר כך היא מרשה לעצמה להשתמש בכוחה להרע

זמן ומיקום

12 ביוני 2023, 20:15 – 21:45

ZOOM

פרטי האירוע

ככל שישראל חזקה יותר כך היא מרשה לעצמה להשתמש בכוחה להרע

אביב טטרסקי הוא אקטיביסט וחבר בעמותת עיר עמים,  עמותה ישראלית בלתי-מפלגתית העוסקת במורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעתידה הפוליטי של העיר. 

עיר עמים פועלת במגמה שירושלים תהיה עיר תקינה ושוויונית, תוך קידום התנאים לעתיד פוליטי יציב יותר בירושלים.

 בשל מעמדה הסמלי והממשי של ירושלים כעירם של שני עמים ושלוש דתות, ומקומה הקובע בהשגת הסדר מדיני, מעמידה עיר עמים בראש מעייניה את ירושלים כעיר הוגנת בה חולקים שני העמים, הישראלי והפלסטיני, עיר הדואגת לרווחתם ולכבודם של כל תושביה על קודשיהם ונכסיהם ההיסטוריים והתרבותיים.

מאז קריסתו הסופית של תהליך אוסלו ישראל פועלת ביתר שאת לממש את החזון שלה לבלעדיות ישראלית בירושלים. פעולות אלו כוללות אמנם השקעות מסוימות לשיפור המצב הכלכלי של תושבי מזרח ירושלים אולם עיקרן הוא מהלכים לייהוד אגן העיר העתיקה ודחיקת פלסטינים מירושלים באמצעות מניעת תכנון והגברה של הריסות בתים.

במפגש נסקור את הפעולות הישראליות בשלושה מרחבים גאוגרפים - המעטפת החיצונית אותה ישראל רוצה להרחיב אל ההתנחלויות באמצעות סיפוח דה פקטו ושאליה היא דוחקת כשליש מהתושבים הפלסטינים של העיר. המעטפת הפנימית שם המדינה פועלת ביחד עם ארגוני מתנחלים להשתלטות על בתים מגורים ועל המרחב הציבורי, והמעטפת האמצעית שבה כן מתקיימות פעולות שונות של פיתוח לטובת התושבים.

המשך קריאה 

שיתוף

bottom of page