top of page

יום ב׳, 24 ביוני

|

ZOOM

כמה עולה לנו הסכסוך?

גבולות הם דבר שחייבים לתחזק - הם נכס לאומי, צריך לשמור עליהם, להגן עליהם, והם מצריכים משאבים לא קטנים. במפגש נראה כמה עולה לנו לתחזק גבולות לא ברורים, ואולי נשאל מה עוד אפשר היה לעשות עם הכספים שמושקעים בזה.

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים
כמה עולה לנו הסכסוך?
כמה עולה לנו הסכסוך?

זמן ומיקום

24 ביוני 2024, 20:30 – 22:00

ZOOM

פרטי האירוע

מה העלות הכלכלית של הסכסוך? לא רק העלות התקציבית של הביטחון, או הנזק שגורם כל סיבב אירועים, אלא לעלותו הכוללת, שחלקה אף אינו עלות הנראית לעין, אלא הפסד לעומת מצב בו לא 

היה סכסוך.

פרופ' (אמריטוס) יוסף זעירא, מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא מקרו כלכלן, העוסק בין היתר בצמיחה כלכלית, אי שוויון, טכנולוגיה ואוטומציה, אינפלציה וכן מתמחה בחקר כלכלת ישראל. בשנת 2018 פרסם את הספר "כלכלת ישראל", שגרסה שלו יצאה לאור באנגלית בשנת 2021, וכעת מתרגמים את הספר לערבית. בספר חידושים מרכזיים רבים. ביניהם חישוב רחב ככל האפשר של העלויות הכלכליות של הסכסוך הישראלי-ערבי, ישירות ועקיפות, ניתוח חדשני של ההיסטוריה הכלכלית של ישראל, בעיקר בתחומי מחזורי העסקים, 

האינפלציה ומאזן התשלומים, וכן ניתוח של הנסיון הישראלי בניאו-ליברליזם.

הסכסוך הישראלי פלסטיני מעורר שאלות רבות, אך שאלה הזוכה לפחות תשומת לב היא השאלה הכלכלית. מה העלות הכלכלית של הסכסוך? אין הכוונה רק לעלות התקציבית של ,הביטחון, או של 

הנזק שגורם כל סיבוב של אירועים, שכן אלו קטנים יחסית. הכוונה היא לעלות הכוללת של הסכסוך, שחלקה אף אינו עלות שנראית לעין, אלא הפסד לעומת מצב בו לא היה סכסוך.

כמה עולה לנו הסכסוך?

שיתוף

bottom of page