top of page

היי מים

עודכן: 21 בנוב׳ 2020

היי מים

ללא צורה

מים בכוס הם הכוס

מים בבקבוק הם הבקבוק

מים זורמים וגם מתנפצים

היי מים

(ברוס לי)
יומן מהפיכה / עדי ארגובלהיות מים

נדמה שזו תנועת חיי כרגע

נעה מתוך מה שמתווה הסביבה מכתיב

בסגר או שלא

לעיתים מתנפצת

לעיתים זורמת

לעיתים אבלה, לעיתים זועמת, לעיתים קהת חושים, לעיתים בבהלה

לעיתים מתענגת על היותי חלק מההמון

לעיתים מובילה

לעיתים מובלת

לעיתים חבוקה ושייכת לעיתים מבוקרת ודחויה

לעיתים מובנת ומבינה, לעיתים השפות לא נפגשות

חלקים ממני מכווצים

חלקים אחרים נפתחים עד קצה

לעיתים התנועה ביניהם

לעיתים מלאת תקווה לעיתים ביאוש תהומי

אין אחיזה

אין ידיעה

יש תנועה במהירויות משתנות ובמקצבים מתגוונים

מים

ככה זה עכשיו.


צילום: נורית שרת

Comments


bottom of page