top of page

כזה עוד לא היה

עודכן: 16 בנוב׳ 2020

אתמול התייצבות בהבימה לפני שחוזרים לבלפור בשבת. אחרי התחממות קלה של שירת סיסמאות התהלוכה יוצאת לדרך. מדיזנגוף לאבן גבירול צפונה.
הטור שלי / נורית שרת


בצומת קפלן שורה ארוכה של שוטרים שלובי זרוע חוסמים את המעבר לקפלן. בכל צומת שעברנו שוטרים חוסמים את המעבר. כביכול מנתבים את התהלוכה, אבל לא מונעים ממכוניות ואופנועים לנסוע בין המפגינים. דבר כזה עוד לא היה. אופנועים של המשטרה רוכבים ביננו או עוקפים אותנו על המדרכה ועוצרים בצומת הבא. זה לא מנע מהתהלוכה להתקדם בפיתולים בין רחובות גדולים וקטנים. פעם לרדת את בזל ממערב למזרח ובפעם לחזור אותו ממזרח למערב. הרגעים המרגשים ביותר בשבילי היו כשהלכנו ברחובות קטנים ואנשים הצטרפו אלינו מהמרפסות. נופפו בדגלים, שרו, מחאו לנו כפיים וסימנו וי באצבעות.מארלוזורוב ירדנו לטיילת והמשכנו דרומה. אחרי מסגד חסן בק המפגינים צועדים ובנתיב המקביל מכוניות משטרה ומג׳׳ב. התחלתי לחשוש ממכלאה ואז ראיתי כמויות של שוטרים צועדים לכיוון דרום ברחוב הירקון. ואז חסימה. שוטרים חסמו את המעבר דרומה וכל הצועדים פתחו בריצה לכיוון נווה צדק. עלינו את רחוב שבזי לכיוון רוטשילד. השירה והקריאות לא פסקו לרגע וגם כאן אנשים הצטרפו מהמרפסות או עמדו בחזיתות הבתים, צילמו ומחאו כפיים. בצומת של אלנבי ורוטשילד שוב כמויות שוטרים שחוסמים את הצומת והתהלוכה המשיכה לכיוון הבימה.

המפגינים נאספו ליד הפסל בכיכר ומישהו קרא במגפון: לילה טוב מוצ׳׳ש בבלפור. ההפגנה הסתיימה. שרו את התקווה בקולי קולות וכשהשירה הסתיימה שוטר כרז לכולם ללכת הביתה. כל הערב המשטרה לא התערבה, המפגינים שרו את ההמנון ורוצים ללכת הביתה, ועכשיו המשטרה מתערבת? שמעתי גם כריזה לשמור על שני מטר. עכשיו? באחת עשרה וחצי אחרי שלוש שעות וחצי של הפגנה? כל הכיכר פנויה אבל ברוטשילד שורת מגבניקי׳׳ם אוחזים ידיים ומונעים את היציאה. המפגינים מסבירים שהמשטרה כרזה ללכת הביתה והם רוצים ללכת והמגבניקי׳׳ם בשלהם. עומדים כחומה בצורה. עד שהמפקד שלהם בא ואמר להם ללכת. שחררו והלכו.

אחרי חודשים של הפגנות ללא שום אלימות מצד המפגינים, עדיין המשטרה משקיעה כמויות אדירות של שוטרים, ניידות, אופנוענים, מגבניקי׳׳ם וסמויים. נראה שמיותר לשאול למה.
Bình luận


bottom of page